Príbeh

Jednotka na Slovensku s excelentnými personálnymi štandardmi a bezpečnejším pracovným prostredím

Prečítajte si, ako sa spoločnosť LEONI stala jedným z najbezpečnejších a najstarostlivejších zamestnávateľov na Slovensku.

"Našim zamestnancom garantujeme istotu, stabilitu a bezpečnosť – v dobrých aj ťažkých časoch."

#SLOVENSKO #PERSONÁLNE ODDELENIE #STAROSTLIVOSŤ

Vedúci pracovníci majú obrovskú zodpovednosť, a tou je starostlivosť o zamestnancov. Je spojená s mnohými výzvami pre mňa a môj HR tím, a to z dôvodu komplexných požiadaviek, ktoré so sebou prináša.

Jednou z výzev, ktorej sme čelili, bola dôveryhodnosť:

Dlho som hľadala spôsob, ako všetkým ukázať, že v spoločnosti LEONI sa uplatňujú najprísnejšie štandardy a procesy. Chcela som dokázať, že 30 rokov zlepšujeme pracovné prostredie pre zamestnancov a zvyšujeme bezpečnosť na pracovisku. Chcela som potvrdiť, že naše odmeňovanie a benefity sú transparentné a atraktívne pre všetkých zamestnancov i tých, ktorí majú záujem u nás pracovať. A chcela som tiež šíriť dobré meno spoločnosti LEONI v regióne.

Vedela som, že sa vysoko cenia niektoré certifikáty, napríklad „Zodpovedný zamestnávateľ“ a „Bezpečný podnik“, ktoré ako štandardy reguluje EÚ, lenže ich získanie si vyžaduje vysoké pracovné nasadenie a veľké odhodlanie.

Keď som sa na začiatku snažila presvedčiť personalistov o našej výnimočnosti, ako aj nutnosti získať tieto certifikáty, cítila som sa ako pri výstupe na najvyšší vrchol Slovenska. Môj tím i ja sme však vytrvali, postupne všetci získali dôveru v nastúpený proces a spoločne sme mu venovali takmer rok namáhavej práce.

Napokon, po dôkladnej príprave, sme sa odhodlane prihlásili do programu EÚ, aby sme získali potrebné certifikáty, ktoré udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Národný inšpektorát práce v Košiciach.

Vynaložené úsilie prinieslo ovocie a odteraz môžeme našim zamestnancom zaručiť, že v porovnaní s ktorýmkoľvek z našich konkurentov získajú viac lepších výhod. Veď ako inak než poctivou prácou by sme objektívne presvedčili ostatných, že práca v spoločnosti LEONI je výnimočná?