Príbeh

Príbeh (ženského) úspechu o dôvere a príležitostiach

Pozriete sa, ako Katarína akceptovala šancu na plné využitie jej potenciálu v práci.

"Môj štýl komunikácie? Diplomacia s orientáciou na výsledok."

#SLOVENSKO #PROJEKTOVÉ RIADENIE #ORIENTÁCIA NA VÝSLEDOK

Existuje veľa dôvodov, prečo rada pracujem v LEONI. Jeden z nich je možné prerozprávať prostredníctvom projektu implementácie KAIZEN výrobného systému, ktorý som mala tú česť viesť v LEONI Slovakia od roku 2016.

V prvom rade, je to príležitostiach a dôvere:

Aj keď moje predchádzajúce pracovné skúsenosti boli z projektového manažmentu, do LEONI som nenastúpila ako Lean špecialista, ale začala som pracovať na pozícii Nákupcu. V tom čase som hľadala stabilnú prácu, ktorá ponúkala flexibilitu kvôli rodine. Avšak rýchlo som si uvedomila, že môj potenciál by sa dal využiť pri rozvoji celého závodu.

Keď mi v roku 2016 ponúkli možnosť viesť projekt implementácie KAIZEN výrobného systému, bola som prekvapená dôverou, ktorú do mňa vložili. Nemala som predchádzajúce skúsenosti v Lean manažmente – do tohto vlaku som však naskočila s odhodlaním a chuťou zjednotiť tím a splniť vysoko nastavené ciele. V tom čase bolo pre mňa dôležité nebáť sa chopiť tejto šance, vkročiť do nového prostredia a funkcie.

Nová práca začala okamžite výzvou: Prevzala som ju tesne pred prvým auditom, ktorý sme prešli s podpriemerným výsledkom. Ale namiesto pokarhania, bola do mňa vložená dôvera, že naštartujem projekt odznova a dostala som šancu ukázať, že všetko môžem zmeniť.

Táto úroveň starostlivosti a dôvery ma motivovala ísť do hĺbky a rok po roku sa nám ako tímu darilo zlepšovať výsledky až sme na audite v roku 2023 dosiahli výsledky, ktoré vysoko presiahli plánované ciele centrálou. Navyše to prispelo k tomu, že sme v súčasnosti vnímaní ako poradcovia pre iné závody LEONI ACS divízie. Čo ma však robí naozaj hrdou, je vidieť tieto výsledky fyzicky vo výrobe, ako aj v myslení nášho tímu.

Ďalšou výhodou našej LEONI kultúry, ktorú tento príbeh ukazuje, je naša schopnosť prijať realitu a transformovať ju, aby sme dosiahli potrebné výsledky. A toto je prostredie, v ktorom ja osobne môžem skutočne rásť.

Nie som zástancom „sladkých rečičiek”: spôsob, akým tu pracujeme, vydáva zo mňa to najlepšie: je to rýchle tempo, vysoko orientované na výsledky, svet, kde dominujú muži - čo vyžaduje jasnú a zrozumiteľnú komunikáciu, priamočiare nastavenie myslenia orientované na riešenia a nad to všetko, jasná vízia kde sa chcete dostať a akým spôsobom. Je to pracovný štýl, s ktorým sa stotožňujem a pomáha mi dosiahnuť ciele v profesionálnej aj súkromnej oblasti.