Profil spoločnosti

Inteligentné riešenia pre energetický a dátový manažment

LEONI je globálny poskytovateľ produktov, riešení a služieb pre energetický a dátový manažment v automobilovom sektore a iných odvetviach. Skupina firiem má okolo 100 000 zamestnancov v 30 krajinách a v roku 2020 vygenerovala konsolidovaný predaj 4,1 miliardy eur.

Najväčšia skupina zákazníkov LEONI zahrňuje globálny priemysel automobilov, komerčných vozidiel a dodávky komponentov. LEONI ďalej dodáva produkty a služby na tieto trhy: dátová komunikácia a siete, zdravotníctvo, spracovateľský priemysel, doprava, energetika a infraštruktúra, automatizácia tovární, stroje a snímače, ako aj námorné odvetvie. Integrovaná sieť pre výskum a vývoj, výrobu, ako aj distribúciu a servis poskytuje zákazníkom istotu podpory šitej na mieru vo viac ako 100 prevádzkach po celom svete. LEONI pôsobí ako poskytovateľ riešení s výraznými odbornými znalosťami v oblasti vývoja a systémov.

Inovatívne riešenia založené na partnerstve vývoja a systémov

Najmä v automobilovom priemysle LEONI ponúka podstatnú pridanú hodnotu výrobcom motorových vozidiel tak z hľadiska technologického, ako aj komerčného tým, že je inovačným partnerom, založeným na hlbokom chápaní celkového systému a účastníkom v skorých fázach vývoja. Okrem štandardných a špeciálnych káblov, ako aj systémov kabeláže a súvisiacich komponentov vyvinutých na zákazku ponuka spoločnosti taktiež zahrňuje softvérové riešenia a také služby, ako je architektonický dizajn a simulácia. LEONI sústreďuje svoj výskum a vývoj v oblasti automobilového priemyslu na hlavné trendy sektora, akými sú elektromobilita, autonómna jazda a konektivita – ktoré posilňujú riešenia z oblasti ľahkých konštrukcií, viacnapäťová a funkčná integrácia, ale aj odborné znalosti z logistiky a strojárenstva. Spoločnosť LEONI pôsobí v oblasti elektromobility už približne 20 rokov a okrem vysokonapäťových káblov ponúka taktiež špeciálne komponenty a nabíjacie káble pre elektromobily a plug-in hybridy.

Tradícia a pokrok od 16. storočia

Malá továreň na výrobu káblov v bavorskom regióne Franconia položila základy dnešného globálneho hráča LEONI už v roku 1569. V tom čase Francúz Anthoni Fournier začal s hŕstkou zamestnancov v Norimbergu vyrábať najkvalitnejšie zlaté a strieborné vlákna známe ako lyonské výrobky, pre vzácne tkané výrobky, to bol začiatok podniku Leonische Werke Roth Nürnberg AG, ktorý vznikol v roku 1917. Schopnosť prispôsobovať sa zmenám a trendom na trhu, ako aj požiadavkám zákazníkom, patria v súčasnosti k základnej charakteristike spoločnosti.


Zdieľať
Kontakt