Profil spoločnosti

Inteligentné riešenia pre energetický a dátový manažment

LEONI je globálny poskytovateľ produktov, riešení a služieb pre energetický a dátový manažment v automobilovom sektore a iných odvetviach. Skupina firiem, kótovaná na nemeckom indexe SDAX, má viac takmer 90 000 zamestnancov v 31 krajinách a v roku 2017 vygenerovala konsolidovaný predaj 4,9 miliardy eur.

Najväčšia skupina zákazníkov LEONI zahrňuje globálny priemysel automobilov, komerčných vozidiel a dodávky komponentov. LEONI ďalej dodáva produkty a služby na tieto trhy: dátová komunikácia a siete, zdravotníctvo, spracovateľský priemysel, doprava, energetika a infraštruktúra, automatizácia tovární, stroje a snímače, ako aj námorné odvetvie. Integrovaná sieť pre výskum a vývoj, výrobu, ako aj distribúciu a servis poskytuje zákazníkom istotu podpory šitej na mieru vo viac ako 90 prevádzkach po celom svete. LEONI pôsobí ako poskytovateľ riešení s výraznými odbornými znalosťami v oblasti vývoja a systémov.

Inovatívne riešenia založené na partnerstve vývoja a systémov

Najmä v automobilovom priemysle LEONI ponúka podstatnú pridanú hodnotu výrobcom motorových vozidiel tak z hľadiska technologického, ako aj komerčného tým, že je inovačným partnerom, založeným na hlbokom chápaní celkového systému a účastníkom v skorých fázach vývoja. Okrem štandardných a špeciálnych káblov, ako aj systémov kabeláže a súvisiacich komponentov vyvinutých na zákazku ponuka spoločnosti taktiež zahrňuje softvérové riešenia a také služby, ako je architektonický dizajn a simulácia. LEONI sústreďuje svoj výskum a vývoj v oblasti automobilového priemyslu na hlavné trendy sektora, akými sú elektromobilita, autonómna jazda a konektivita – ktoré posilňujú riešenia z oblasti ľahkých konštrukcií, viacnapäťová a funkčná integrácia, ale aj odborné znalosti z logistiky a strojárenstva.

Digitálna transformácia vďaka inteligentným produktom a smart službám

LEONI sleduje cieľ stať sa vedúcim poskytovateľom riešení v oblasti inteligentných systémov pre megatrendy prenosu energie a dátového manažmentu. Na dosiahnutie uvedeného cieľa bude ponuka spoločnosti v budúcnosti zahrňovať taktiež inteligentné káble, káblové systémy a komponenty – ktoré získavajú na význame hlavne v dôsledku digitalizácie a vývoja systémov zabezpečených voči zlyhaniu s vysokou úrovňou konektivity. Spoločnosť následne vylepšuje svoje know-how v takých oblastiach, ako je elektronika, snímačová technológia a veľké dáta a poskytuje také prispôsobené smart služby, akými sú prediktívna údržba a analýza chýb. Digitálna transformácia v rámci LEONI sa prejavuje v odborných znalostiach v oblasti digitálnych procesov a softvéru, ktoré sa využívajú, napríklad, na implementovanie výroby s vyššou mierou automatizácie. Spoločne s medzinárodnou sieťou zákazníkov a strategických partnerstiev toto vytvára nové, digitálne obchodné modely – individuálne šité na mieru požiadavkám zákazníkov.


Key figures of the LEONI Group

podľa aktuálneho stavu webovej stránky

Zdieľať
Kontakt
Táto internetová stránka používa súbory cookie na účely zlepšenia vašej používateľskej skúsenosti a na poskytovanie obsahu, ktorý je konkrétne prispôsobený vašim potrebám. Podrobné informácie o používaní súborov cookie na tejto internetovej stránke nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Používaním tejto internetovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.