Profil spoločnosti

Inteligentné riešenia pre energetický a dátový manažment

LEONI je globálny poskytovateľ produktov, riešení a služieb pre energetický a dátový manažment v automobilovom sektore a iných odvetviach. Skupina firiem má okolo 95 000 zamestnancov v 32 krajinách a v roku 2018 vygenerovala konsolidovaný predaj 5,1 miliardy eur.

Najväčšia skupina zákazníkov LEONI zahrňuje globálny priemysel automobilov, komerčných vozidiel a dodávky komponentov. LEONI ďalej dodáva produkty a služby na tieto trhy: dátová komunikácia a siete, zdravotníctvo, spracovateľský priemysel, doprava, energetika a infraštruktúra, automatizácia tovární, stroje a snímače, ako aj námorné odvetvie. Integrovaná sieť pre výskum a vývoj, výrobu, ako aj distribúciu a servis poskytuje zákazníkom istotu podpory šitej na mieru vo viac ako 100 prevádzkach po celom svete. LEONI pôsobí ako poskytovateľ riešení s výraznými odbornými znalosťami v oblasti vývoja a systémov.

Inovatívne riešenia založené na partnerstve vývoja a systémov

Najmä v automobilovom priemysle LEONI ponúka podstatnú pridanú hodnotu výrobcom motorových vozidiel tak z hľadiska technologického, ako aj komerčného tým, že je inovačným partnerom, založeným na hlbokom chápaní celkového systému a účastníkom v skorých fázach vývoja. Okrem štandardných a špeciálnych káblov, ako aj systémov kabeláže a súvisiacich komponentov vyvinutých na zákazku ponuka spoločnosti taktiež zahrňuje softvérové riešenia a také služby, ako je architektonický dizajn a simulácia. LEONI sústreďuje svoj výskum a vývoj v oblasti automobilového priemyslu na hlavné trendy sektora, akými sú elektromobilita, autonómna jazda a konektivita – ktoré posilňujú riešenia z oblasti ľahkých konštrukcií, viacnapäťová a funkčná integrácia, ale aj odborné znalosti z logistiky a strojárenstva.

Digitálna transformácia vďaka inteligentným produktom a smart službám

LEONI sleduje cieľ stať sa vedúcim poskytovateľom riešení v oblasti inteligentných systémov pre megatrendy prenosu energie a dátového manažmentu. Na dosiahnutie uvedeného cieľa bude ponuka spoločnosti v budúcnosti zahrňovať taktiež inteligentné káble, káblové systémy a komponenty – ktoré získavajú na význame hlavne v dôsledku digitalizácie a vývoja systémov zabezpečených voči zlyhaniu s vysokou úrovňou konektivity. Spoločnosť následne vylepšuje svoje know-how v takých oblastiach, ako je elektronika, snímačová technológia a veľké dáta a poskytuje také prispôsobené smart služby, akými sú prediktívna údržba a analýza chýb. Digitálna transformácia v rámci LEONI sa prejavuje v odborných znalostiach v oblasti digitálnych procesov a softvéru, ktoré sa využívajú, napríklad, na implementovanie výroby s vyššou mierou automatizácie. Spoločne s medzinárodnou sieťou zákazníkov a strategických partnerstiev toto vytvára nové, digitálne obchodné modely – individuálne šité na mieru požiadavkám zákazníkov.

Zdieľať
Kontakt