Profil spoločnosti

Produkty a riešenia pre energetický a dátový manažment

LEONI je globálny poskytovateľ produktov, riešení a služieb pre energetický a dátový manažment v automobilovom odvetví. Skupina firiem má približne 95 000 zamestnancov v 27 krajinách a v roku 2022 vygenerovala konsolidovaný predaj 5,1 miliardy eur.

Hodnotový reťazec sa pohybuje od štandardizovaných káblov, špeciálnych a dátových káblov až po vysoko komplexné systémy kabeláže a súvisiace komponenty, a to od vývoja až po výrobu. LEONI podporuje svojich zákazníkov ako inovačný partner a poskytovateľ riešení špecifickými vývojovými a systémovými odbornými znalosťami na ceste k čoraz udržateľnejším a prepojenejším konceptom mobility. Vývoj káblových riešení a systémov kabeláže novej generácie umožňuje napríklad prostredníctvom zónovej architektúry zníženie komplexnosti a vyššiu mieru automatizácie.

Inovatívne riešenia založené na partnerstve vývoja a systémov

Najmä v automobilovom priemysle LEONI ponúka podstatnú pridanú hodnotu výrobcom motorových vozidiel tak z hľadiska technologického, ako aj komerčného tým, že je inovačným partnerom, založeným na hlbokom chápaní celkového systému a účastníkom v skorých fázach vývoja. Okrem štandardných a špeciálnych káblov, ako aj systémov kabeláže a súvisiacich komponentov vyvinutých na zákazku ponuka spoločnosti taktiež zahrňuje softvérové riešenia a také služby, ako je architektonický dizajn a simulácia. LEONI sústreďuje svoj výskum a vývoj v oblasti automobilového priemyslu na hlavné trendy sektora, akými sú elektromobilita, autonómna jazda a konektivita – ktoré posilňujú riešenia z oblasti ľahkých konštrukcií, viacnapäťová a funkčná integrácia, ale aj odborné znalosti z logistiky a strojárenstva. Spoločnosť LEONI pôsobí v oblasti elektromobility už približne 20 rokov a okrem vysokonapäťových káblov ponúka taktiež špeciálne komponenty a nabíjacie káble pre elektromobily a plug-in hybridy.

Tradícia a pokrok od 16. storočia

Malá továreň na výrobu káblov v bavorskom regióne Franconia položila základy dnešného globálneho hráča LEONI už v roku 1569. V tom čase Francúz Anthoni Fournier začal s hŕstkou zamestnancov v Norimbergu vyrábať najkvalitnejšie zlaté a strieborné vlákna známe ako lyonské výrobky, pre vzácne tkané výrobky, to bol začiatok podniku Leonische Werke Roth Nürnberg AG, ktorý vznikol v roku 1917. Schopnosť prispôsobovať sa zmenám a trendom na trhu, ako aj požiadavkám zákazníkom, patria v súčasnosti k základnej charakteristike spoločnosti.


Zdieľať
Kontakt