LEONI na Slovensku

Štruktúra LEONI Slovakia, spol. s r.o.

 V súčasnosti na Slovensku pôsobia štyri odštepné závody. 

  • LEONI Slovakia – odštepný závod Trenčín
  • LEONI Slovakia – odštepný závod Stará Turá
  • LEONI Slovakia – odštepný závod Trenčianska Teplá – časť Dobrá
  • LEONI Slovakia – odštepný závod Jaklovce


 Korene spoločnosti LEONI AG siahajú až do 16. storočia, kedy sa jej zakladateľ Antoni Fournier z francúzskeho Lyonu snažil vyjsť v ústrety potrebám žien výrobou krásnych šperkov. S produkciou káblov sa začalo až v roku 1917, pričom výroba káblových zostáv sa započala až v roku 1950. LEONI začala rapídne expandovať až po roku 1999, kedy vznikla holdingová štruktúra LEONI AG, ktorej súčasťou je aj LEONI Slovakia.                                                                  LEONI pôsobí na Slovensku od roku 1992, kedy bol založený prvý výrobný závod v Novej Dubnici. Nasledovali ďalšie závody v Trenčíne (1993), Starej Turej (2000) a Ilave (2004). V roku 2013 vytvorili všetky tieto dovtedy oddelené spoločnosti spoločné zastúpenie firmy LEONI na Slovensku pod názvom LEONI Slovakia, spol. s r.o. , v ktorom figurujú pôvodné spoločnosti ako samostatné odštepné závody.                              

LEONI Slovakia, spol. s r.o., plant Trenčín

Nie sme len výrobný podnik, ale stali sme sa dodávateľom komplexných dodávok služieb pre svetové automobilky. Naši vývojoví pracovníci sa podieľajú na vývoji automobilov nových generácií, ktoré bude ľudstvo používať v budúcnosti. Najnovší trend vo vývoji automobilizmu je vývoj elektromobilov, ktorého sme tiež súčasťou. Preto je našim prvoradým cieľom získať ďalších odborníkov na vývoj. Začíname sa zameriavať aj na spoluprácu s vysokými a strednými školami a v spolupráci s nimi si budeme vychovávať vlastných vývojárov. Pracovníci vývojových centier si svoje poznatky vývoja overujú priamo pri výrobe prototypov, čo je ideálne spojenie vývoja s výrobou.

LEONI Slovakia, spol. s r.o., plant Trenčianska Teplá - Dobrá

LEONI Trenčín sa zameriava na elektromobility. Je to výroba špeciálnych káblových zväzkov pre elektromobily a autá s hybridným pohonom pre zákazníkov ako BMW, Mercedes, Volkswagen. V LEONI Trenčín sa podieľame aj na plne automatizovanej výrobe Industry 4.0, ktorá produkuje plastové komponenty. Výroba je vybavená modernými vstrekovacími lismi, robotizovanými strojmi a pod. Najstaršou časťou výrobného závodu je výroba káblových zväzkov pre zákazníka Porsche. To, že LEONI V Trenčíne je už 25 rokov dodávateľom Porsche svedčí o tom, že nikdy nedošlo k zlyhaniu a nedodaniu výrobkov včas.

LEONI Slovakia, spol. s r.o., plant Stará Turá

Odštepný závod LEONI Slovakia, spol. s r.o., v Starej Turej vyrába káblovú metráž a káblové zväzky pre medicínsku a automatizačnú techniku robotických pracovísk ako jediný v rámci LEONI Group v Európe. Z medicínskych zariadení predovšetkým CT a MR prístroje, referenčnými zákazníkmi závodu sú napríklad SIEMENS, PHILIPS a GE. Zároveň je strategickým závodom pre káblovú konfekciu LEONI Group v Európe.
Odštepný závod v Starej Turej patrí do divízie Wire & Cable Solutions Division materskej LEONI Group.

Zamestnáva 610 zamestnancov v prevádzkach v Starej Turej a Ilave. V rámci skúseností závod vybudoval silné know-how a kompetenčné zázemie, jeho odborníci rozbiehajú výrobu v iných závodoch Leoni po celom svete.

História

LEONI pôsobí na Slovensku od roku 1992, kedy bol založený prvý výrobný závod v Novej Dubnici. Odvtedy Slovensko v rámci stredoeurópskeho priestoru získalo postavenie automobilovej veľmoci - „európskeho Detroitu“. V krajine s piatimi miliónmi obyvateľov majú svoje výrobné závody 4 automobilky: Volkswagen, PSA, KIA a Jaguar - Land Rover. V Čechách, v blízkosti hraníc so Slovenskom (Ostrava - Nošovice) sídli Hyundai, ďalšie automobilky prevádzkujú výrobné závody v susedných štátoch. Na Slovensku preto postupne nasledovali ďalšie investície LEONI v Trenčíne (1993), a Ilave (2004). Kontinuálne zároveň stúpala potreba moderných medicínskych prístrojov, ktoré LEONI pokrylo investíciami do výroby v Starej Turej (2000). V roku 2013 vytvorili spoločné zastúpenie oboch divízií materskej firmy LEONI na Slovensku pod názvom LEONI Slovakia, spol. s r. o., čím potvrdili svoju pozíciu v stredoeurópskom priestore.

Zdieľať
Kontakt