• Spolu vytvárame

  budúcnosť technológie

  Pridaj sa k LEONI

Kariéra

Študuj a pracuj s nami duálne

Duálne vzdelávanie prináša viaceré výhody pre zamestnávateľov, školy i samotných žiakov. Zamestnávateľ si môže „vychovať“ budúcich zamestnancov, ktorí budú plne zodpovedať jeho, často aj špecifickým požiadavkám. Škola si vďaka zapojeniu do systému duálneho vzdelávanie buduje svoj dobrý imidž. Takáto škola je zárukou kvality a aktuálnosti odborného vzdelávania, ktorého súčasť je aj využitie teoretických poznatkov priamo v praxi. Zapojením sa do duálneho vzdelávania škola potvrdzuje, že vie vychovať vhodných absolventov, ktorí sa vedia uplatniť na trhu práce a neskončiť na úrade práce. LEONI Trenčín poskytuje študentom materiálne a technické zabezpečenie odbornej výučby (moderné stroje, zariadenia a prístupy). Viac informácií o duálnom vzdelávaní získate na personálnom oddelení.

Čo získaš v duálnom vzdelaní ?

 •  Stredoškolské vzdelanie s výučným listom
 •  Prístup k moderným technológiám a mentoring odborníkmi z praxe
 •  Kariéru v medzinárodnej firme
 •  Vlastný zárobok už počas školy a štipendium
 •  Zdarma : strava, pracovné pomôcky a oblečenie
 •  Účasť na firemných kultúrnych a športových podujatiach

Skladový operátor

 • Patrik Kukla

  Študent SOŠ obchodu a služieb Jilemnického v Trenčíne

  Tu v LEONI sa mi veľmi páči. Pracujem v sklade a mojou úlohou je naplniť debničky príslušným materiálom, naskenovať, odniesť ich na určité miesto, spracovávať žiadanky a podobne. Kolektív, v ktorom pracujem, je veľmi fajn. Moji nadriadení sú ku mne dobrí a snažia sa mi pomáhať. O možnosti duálneho vzdelávania som sa dozvedel na Dni otvorených dverí na našej škole, a aj preto som sa hlásil na môj odbor Skladový operátor. Veľkou výhodou duálneho vzdelávania je to, že v rámci štúdia je viac praxe ako školy. Do pracovného života po škole pôjdem už s praxou a pracovnými návykmi. Som síce ešte len prvák, ale viem si predstaviť, že by som po škole zostal pracovať tu v LEONI.

Pracovné ponuky

Pripojte sa k LEONI a zapojte sa do medzinárodných projektov a školení. Využite nové pracovné príležitosti. Pomôžte nám budovať budúcnosť európskych technológií.

Zdieľať
Kontakt